MUSEU

MUSEU

El Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro va obrir les seues portes el 1999 per a mostrar les evidències materials de les cultures precedents que es van assentar a Petrer des de la prehistòria fins a la industrialització de mitjan segle XX.

El Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro va obrir les seues portes el 1999 per a mostrar les evidències materials de les cultures precedents que es van assentar a Petrer des de la prehistòria fins a la industrialització de mitjan segle XX.

SENT LA HISTÒRIA

ASSSOMA'T A LA HISTÒRIA DE PETRER

Mosaic Romà

El mosaic va aparéixer casualment l'11 de setembre de 1975, mentre es feien unes obres en l'actual carrer Constitució, i pot correspondre a part d'un pati circular de les dependències senyorials de vil·la Petrària. Pel seu disseny i característiques ha sigut datat entre mitjans del segle IV i principis del segle V d. C

Àmfores

Les àmfores eren recipients ceràmics utilitzats en el transport d'aliments en l'època Romana. Es fabricaven en tallers repartits per les províncies de l'imperi i en elles es transportava vi, oli i altres productes. Es carregaven en vaixells on podien apilar-se l'una sobre l'altra i eren repartides pels ports costaners i fluvials. Des d'allí eren transportades a l'interior del territori

Els cementeris de Bitrir

Bitrir va tindre diversos cementeris o "maqabir" distribuïts al voltant de la zona habitada. Gràcies a les intervencions arqueològiques sabem que La Foia, El Derrocat i el carrer Sant Antoni eren espais funeraris, que s'abandonaren en època baixmedieval en crear-se el cementeri mudèjar del passeig de l'Esplanada. L'alqueria de Puça també va tindre el seu cementeri

El museu és un lloc on es conserven i estudien, s'exposen i es divulguen objectes de caràcter històric, artístic o científic. Per què el nom de Dámaso Navarro?. Dámaso Navarro Guillén va ser, al costat d'altres joves, el fundador en els anys 60 del Grupo Arqueológico de Petrer.Durant anys van buscar jaciments arqueològics. Eixien a prospectar els penyals i valls del terme a la busca de les empremtes deixades pels nostres avantpassats, fent alguns sondejos, recuperant troballes fortuïtes i salvant de la pala excavadora restes d'antigues poblacions.

Gràcies a la tasca infatigable del Grup, amb els materials recuperats van crear un depòsit municipal, i feren exposicions als locals del Centre Excursionista i la comparsa de Llauradors. Com a conseqüència de la seua prematura mort, el Grup va decidir passar a dir-se amb el seu nom i quan es va crear el Museu el van dedicar a la seua memòria.En la dècada dels huitanta el grup es renova i es reforça amb nous components, entre ells, alguns llicenciats en Història i Arqueologia, que col·laboren i dirigeixen les excavacions realitzades al castell o al centre històric de la població. Com a resultat de tot això, es mostra hui, en aquest Museu, les restes materials dels nostres avantpassats per a millor coneixement de la nostra història.

El museu és un lloc on es conserven i estudien, s'exposen i es divulguen objectes de caràcter històric, artístic o científic. Per què el nom de Dámaso Navarro?. Dámaso Navarro Guillén va ser, al costat d'altres joves, el fundador en els anys 60 del Grup Arqueològic de Petrer.Durant anys van buscar jaciments arqueològics. Eixien a prospectar els penyals i valls del terme a la busca de les empremtes deixades pels nostres avantpassats, fent alguns sondejos, recuperant troballes fortuïtes i salvant de la pala excavadora restes d'antigues poblacions.

Gràcies a la tasca infatigable del Grup, amb els materials recuperats van crear un depòsit municipal i feren exposicions als locals del Centre Excursionista i la comparsa de Llauradors. Com a conseqüència de la seua prematura mort, el Grup va decidir passar a anomenar-se amb el seu nom i quan es va crear el Museu el van dedicar a la seua memòria.En la dècada dels huitanta el grup es renova i es reforça amb nous components, entre ells, alguns llicenciats en Història i Arqueologia, que col·laboren i dirigeixen les excavacions realitzades al castell o al centre històric de la població. Com a resultat de tot això, es mostra hui, en aquest Museu, les restes materials dels nostres avantpassats per a millor coneixement de la nostra història.

Adreça i Contacte

  • Carrer La Font, núm. 1, 03610 Petrer (Alacant)
  • 966 98 94 00 - ext. 280
  • museo@petrer.es
  • Fax: 965376968
  • Dimarts - Diumenge: 11 h - 14 h
  • museodamasonavarro.es
  • Lloc: Museu